Giresun ili Espiye ilçesi Arpacık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında yapılacak olan olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.01.2019 Pazar Günü Saat: 13.00’da Veliefendi Mahallesi 75/2 Sokak No:74-A Zeytinburnu Adresinde bulunan Dernek Lokalinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13.01.2019 Pazar günü Saat 13.00’da aynı gündemle tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi

3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5 – Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası

6 – Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7 – Tüzük Değişikliği

8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

9 – Dilek ve temenniler

10 – Kapanış

Yönetim Kurulu Adına Başkan UĞUR KARTAL