Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile avukatları ve müşteki vekilleri katıldı.Duruşmada, 5 kişilik iş güvenliği uzmanı heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Bilirkişi raporuna göre, olayın iş kazası olduğu ve taksirli eylemle meydana geldiği, öngörülebilir ve önlenebilir bir olay olduğu belirlendi.

Raporun devamında ise iş yeri yetkililerinden iş yeri sahibi sanık Faruk Kondova'nın, "Depolanan maddelerin risk kontrolünü yapması ve olası risklerde alınacak tedbirlerin belirlenmesi, olası gaz birikmelerini önleyecek tedbirlerin alınması, elektrik tesisatının yanmaya karşı dayanıklı hale getirilmesi, iş yerinin yapılan işe uygun ruhsatlandırılmasını yapmaları gerektiği ancak yapmadığı" aktarıldı. Bu nedenle Faruk Kondova'nın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4., 5. ve 10., Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği'nin 6., Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Yönetmeliği'nin 5. maddesine riayet etmediğinden bu olayda asli kusurlu bulundu. Aynı gerekçelerle, iş yerinin resmiyetteki sahibi olarak görünen sanık Bülent Kalaycı'ya ise tali kusur atfedildi.

Raporda, Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, olayda tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, "Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilisi her kim ise iş yerinin ruhsatsız bir şekilde çalıştırılmasına izin vermesi, iş yerinde denetim ve gözetim yapılmasını sağlaması gerekirdi. Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne riayet etmediğinden bu olayın tali kusurlusudur" denildi.

Raporun okunmasının ardından söz verilen sanık Faruk Kondova'nın avukatı Aykut Bayrakçı "Rapor 6 günde yazılmıştır. Hangi gün bir araya geldiler ? Bu da muammadır. Kimya mühendisi bilirkişilerin rapora bir katkısı yoktur. Dosyanın Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini talep ediyoruz" dedi. Duruşma bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunulması için ertelendi