Belediye Başkanlığımızın 2019 yılı analitik bütçesi hakkında ak parti meclis üyesi ve bütçe komisyon üyesi olarak kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. Mevzuat gereği Belediyemizin vizyon ve misyonu temel politika ve kurumsal önceliklerine göre hazırlanmış olan 2019 yılı analitik bütçemiz 505.000.000 TL olarak hedeflenmiştir. İlçemizde yapılacak yatırım programları ve hizmet alanlarına göre bütçe giderlerimiz 16 harcama birim müdürlüğüne ihtiyacı oranında dağıtım yapılmış olup toplamda 505.000.000 TL gider tahmini yapılmıştır.

Diğer taraftan bu harcama bütçe tahminine karşılık olarak 514.000.000 TL gelir bütçesi tahmini oluşturulmuş 9.000.000 TL ret ve iadeler yapıldıktan sonra 505.000.000tl ile denk bir bütçe oluşacağı tahmini yapılmıştır.

Belediyemizin 2019 Yılı’nın gelirini oluşturacak öz kaynakların başında vergi ve harçlar gelmektedir. Gelir bütçesi: Vergi gelirleri: 270.000.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri: 21.000.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 100.000.000,00 TL, Diğer gelirler:  115.000.000,00 TL, Sermaye Gelirleri:  7.700.000,00 TL, Alacaklardan tahsilatlar: 300.000,00 TL, Red ve iadeler: (-): 9.000.000,00 TL, Genel Toplam: 505.000.000 TL, Belediyemizin 2019 yılının giderlerinin büyük bir kısmı 224.000.000 TL ile kentsel gelişim ve yenileme amaçlı olarak fen işleri müdürlüğümüzün insan ve toplum refahı hizmetleri için ayrılmıştır.

Gider bütçesi: Personel Giderleri: 24.310.000 TL,  Sosyal güvenlik Kur. Dev. Pir. Ödemeleri: 5.160.000 TL, Tüketime Yön. Mal ve mal alımı: 205.510.000,00 TL, Faiz giderleri:  3.000.000 TL,  Cari transfer:  12.620.000,00 TL,  Sermaye giderleri: 228.000.000,00 TL,  Yedek Ödenekler: 26.400.000,00 TL, Genel Toplam: 505.000.000,00 TL

Bu tabloyu okuduğumuzda belediyemizin 2019 yılı analitik bütçesi hazırlanırken Zeytinburnu halkımızın talep ve beklentilerine göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Sosyal belediyeciliğin hakim olduğu bu bütçe eşit adil paylaşımcı ve şeffaf bir şekilde icra edildiği taktirde Zeytinburnu halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek refah ve mutluluğunu artıracaktır. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza meclis üyelerimize ve tüm belediye personelimize bütçe komisyon üyesi olarak teşekkür ediyorum. Belediyemizin 2019 yılı Analatik bütçenin şimdiden Zeytinburnu’muza ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allah’tan diliyorum hepinize saygılar sunuyorum dedi

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL