Zeytinburnu Sinoplular Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulu'nun 7 Ekim Pazar günü Saat: 10:00'da yapılmasına eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Kongre 14 Ekim 2017  Pazar Günü saat 10:00’da  Nisapsız olarak Telsiz Mahallesi 93 Sokak No: 31 Adresinde bulunan Dernek Merkezinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. Kongre öncesi Dernek Yönetimi tarafından Üyelere kahvaltı verilecektir. Zeytinburnu Sinoplular Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneğinin tüm üyelerine duyurulur.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama,
2- Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
6-Kesin bütçe ve Talimini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7-Başkan, Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış

DERNEK YÖNETİMİ ADINA BAŞKAN MEHMET ÇAKIR