Tepebağ Kültür ve Spor Derneğinin olağan genel kurul toplantısı11.02. 2018 Pazar Günü Saat. 12:00’da Seyitnizam Mahallesi G-13 Sokak Semt Konağı Zeytinburnu Adresindeki Dernek Binasında aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı salt çoğunluğa bakılmaksızın 18 Şubat 2018 Pazar günü aynı gündeme göre, aynı saat ve aynı adreste yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama.
2- Kongreyi yönetecek divan başkalığının seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Faaliyet ve Denetleme Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası.
5- Bütçe Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
6- Tahmini Bütçe Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve ibrası
7- Yeni Yönetim Kurulları’nın seçilmesi
8-İ.A.S.K.F Seçimlerinde oy kullanacak asil ve yedek üyelerinin seçimi
8- Dilek ve Temenniler
9- Kapanış

Tepebağ Kültür ve Spor Derneği adına Başkan Mennan Çayır