• Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor
 • Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!
 • İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
 • Saadet Partisi gazetecilerle yemekte buluştu
 • Bu ülkenin Ömer Turan'dan başka derdi yok mu?
SICAK HABER
Karakter Boyutu :

Fazlıoğlu’ndan, Şehir Hastaneleriyle ilgili çarpıcı iddia

Bakırköy Kent Savunması ve TMMOB Mimarlar Odası işbirliği ile Bakırköy İsportohane Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Şehir Hastaneleri’ konulu panelde konuşan Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilci Mustafa Fazlıoğlu, “Hasta garantili bu hastanelerde yüzde 70 doluluk oranının tutturulabilmesi için her birimizin daha fazla hasta olması gerekiyor" dedi
14 Aralık 2017 Perşembe 13:42

Bakırköy Kent Savunması ve TMMOB Mimarlar Odası işbirliği ile düzenlenen ‘Şehir Hastaneleri’ konulu panel Bakırköy İsportohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Oya Erakıncı, Bakırköy Kent Savunması’nı anlatarak, kuruluşunu ve bu günlere geliş serüvenini anlattı. Yoğun katılımın olduğu programa  Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilcisi Mustafa Fazlıoğlu, TÜKODER genel Başkanı Aziz Koçal, SES işyeri temsilcisi Dr. Ertuğrul Oruç ve Yrd. Doç. İlknur Türkoğlu konuşmacı olarak katıldı.Programda şehir hastaneleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan TMMOB Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilcisi Mustafa Fazlıoğlu, “Hasta garantili bu hastanelerde yüzde 70 doluluk oranının tutturulabilmesi için her birimizin daha fazla hasta olması gerekiyor" dedi 

‘AMAÇ TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK’

Şehir hastaneleri konusunda vatandaşların bilgi sahibi olmadığını söyleyerek panelin ilk konuşmasını yapan Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilcisi Mustafa Fazlıoğlu, "Sağlık alanında ülkemizin belki de gelecek 20-30 yılını belirleyecek, bizleri bir takım ipotek altına alan şehir hastaneleri konusunda maalesef bizlerde yeterince bilgi sahibi değiliz. Tabipler Birliği öncülüğünde sendikalar, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri  ve meslek odaları olarak, şehir hastaneleri konusunda toplumu bilgilendirmek üzere yola çıktı” dedi. ‘KAOTİK BİR ORTAM YARATACAK’ Sağlıkta dönüşüm adıyla, siyasal iktidar tarafından 2003'lü yıllarda gündeme getirilen ve kamu özel ortaklığı modelinin altyapısının oluşturulmaya başlandığını, kentteki sağlık hizmetleri , üniversite kampüsleri gibi belli merkezlerde toplanarak sağlık hizmetleri  vermeyi hedeflendiğini söyleyen Fazlıoğlu, “Kamu ve devlet hastaneleri kapatılacak. Oradaki tabipler, hastalar, sağlık çalışanları bu şehir hastanelerinde çalışmaya başlayacak ve bu kaotik bir ortam yaratacak” diyerek devam etti.

‘YAKLAŞIK 40 ŞEHİR HASTANESİ’

40'a yakın şehir hastanesi yapılacağını, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin şehir hastanesine dönüştürülmeye başlamasıyla sürecinde bir nevi başladığını söyleyen Mustafa Fazlıoğlu, "Bu dönüşüm programı çerçevesinde ülkemiz yaklaşık 29 bölgeye ayrıldığı ve bu bölgelerde 40'a yakın şehir hastanesinin yapılmasının düşünüldüğü söyleniyor” şeklinde ifade etti.

‘DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTIK’

Adana, Mersin, Elazığ gibi illlerde yapılan örnekleri sıralayan Fazlıoğlu, İstanbul ve Ankara ise 500 yataktan 4-5 bin yatağa kadar şehir hastanelerinin yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.   2015 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yenilemenin konuşulması ile hastanede çalışan sağlık personelinin ve tabiplerinin bu konudaki duyarlılığı ve sorgulaması üzerine Bakırköy'ün gündemine şehir hastanelerinin geldiğinin de altını çizen Fazlıoğlu, Tabiplerlerin hastane yönetimi ile yaptıkları toplantıılarda ne olacağı konusunda ipuçları yakalamaya başladıklarını, o dönemde ayrıca hastane arazisindeki ağaçların işaretlenmeye ve numaralandırılmaya başlandığı zaman olduğunu belirtti. . 2015 yılında yapılan ilk basın açıklaması ile sürecin başladığını ve Bakırköy Kent Savunması bileşenleri katılımı ile Özgürlük Meydanı'nda yapılan yürüyüşle de konunun dikkat çekmeye çalışıldığını söyledi. 

‘BAKAN MÜJDELİ HABERLER VERMİŞTİ’

Yapılan çalışmalarla yağmalamanın önüne geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Fazlıoğlu, "2017 yılının Nisan ayında alanda imar planı değişikliği yapılıyor. Yapılan değişiklikle kamu özel ortaklığı modeli tanımlanıyor ve bu modelde 10 bin metrekarelik alanda şehir hastaneleri girişimi başlıyor. Bizler Mimarlar Odası ve Bakırköy Kent Savunması olarak bölgenin tarihi ve doğal dokusunu yok edecek bu plana karşı bir yığın etkinlik yapıyoruz. Meslek odalarımızla birlikte yürütmenin durdurulması ve plan iptal davası açıyoruz. Birçok panel yaptık ve 30 bin imzayı bakanlığa ilettik. Bakanın bize müjdeli haberleri oldu. Yani 910 bin metrekare yapılanmaya açılan plan değişikliğini yok sayacaklarını yeni bir parsel tanımı ile tanım yapacaklarını bakanımız bize söyledi. En azından bu aşamada başarılı olursak 910 bin metrekarelik alanın yağmalanmasının önüne geçebileceğiz" diye konuştu.

‘İMAR RANTI YÜKSEK OLAN YERLER SEÇİLİYOR’

“Kamu özel ortaklığı modeli kamu arazileri üzerine özel sektör tarafından sağlık tesisi yapılması ve bu tesislerin imtiyazlarla Sağlık Bakanlığı'na kiralanmasıdır” diyen Fazlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel olarak kamu arazisinde bir tesis yapacak. Bu tesisin yatırımı yurt dışından devlet garantili olacak. Sonra bu tesisi 25 veya 27 yıllığına kiraya verecek. Otel, alış veriş merkezleri olacak. Devlet yüzde 70 doluluk garantisi verecek. Yapılan hesaplamalarda bu tesisler 3 yıllık kira karşılığı kendini amorti edebiliyor. Geri kalan 22 veya 25 yıllık süreçte devlet bu özel ortağa kaynak aktarıyor. Yer seçimi imar rantının yüksek olduğu yerlerde seçiliyor” dedi.

‘DAHA FAZLA HASTA OLMAMIZ GEREKİYOR’

Örnek olarak Trabzon'da şehir hastanesi yapılabilmesi için dolgu alanını seçildiğini, bunun içinde Kıyı Kanunu'nun yok sayıldığını ve boşaltılacak alanların ise ne olacağının muamma olduğunu belirten Fazlıoğlu. “Elbette geçmişe baktığımızda bu alanların ranta kurban edilebileceğini söylüyoruz” diyerek devam etti. Fazlıoğlu, “60 bin kişinin giriş çıkış yapabileceği hastaneler bunlar. Bu ulaşım sorununu gündeme getiriyor. Oysa planlamanın temel amaçlarından bir tanesi kent içi ulaşımda hastanın en kısa sürede hastaneye ulaştırılabilmesidir. Burda da köprü ve otoyollarda garanti edilen geçiş sayılarının, şehir hastanelerinde karşımıza hasta sayısı olarak çıktığını gösteriyor. Hasta garantili bu hastanelerde yüzde 70 doluluk oranının tutturulabilmesi için her birimizin daha fazla hasta olması gerekiyor. Hasta sayısının aşağı çekilmesi gerekirken hasta sayısı artacak, bu hastanelere gidip tedavi göreceksiniz deniyor. Bu sağlık politikasını kabul edebilmek mümkün değildir” diyerek tepki gösterdi.

KAMUSAL ALANLAR İŞLEVSİZLEŞTİRİLİYOR’

Toplantıda konuşan Yrd Doçent İlknur Türkoğlu’da, ekonomisini sadece inşaat sektörüne dayandıran iktidarın ve çıkar çevrelerinin yeni inşaat arazi ihtiyacı bizlerin doğal ve kültürel varlıklarımızı tehtid eder hale geldiğini söyledi.  “Arazi elde etmek için son yıllarda kamusal alanlar önce işlevsizleştiriliyor sonra çeşitli yollarla inşaata açılıyor” diyerek devam eden Türkoğlu, “Şimdi sıra kamu hastanelerinin arazilerinde. Bunun için herkese daha fazlasıyla görev düşüyor” dedi.

‘YENİLENMEYE DEĞİL YAĞMAYA KARŞIYIZ’

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof Raşit Tükel’de, sağlıkta dönüşüm programının 2003'ten bu yana sürdürüldüğünü söyleyerek, “Bu sağlığı birnevi yıkıma doğru götürdü. Sağlık Bakanlığı hastanelerini iflasın eşiğine getirdi” diyerek konuşmasına başladı. Üniversite hastanelerinin borç batağı içinde olduğu bir noktada olduğunu da dile getiren Tükel, tam da bu noktada şehir hastanelerinin gündeme geldiğini belirterek, “2017 ile birlikte bu hastaneler açılmaya başlandı. Eski sağlık bakanı sağlıkta dönüşümün ikinci fazı demişti. İlk fazdaki yıkım başka boyuta taşındı. Bu projenin kaynağı Birleşik Krallıktır” dedi.

‘PERSONEL SAYISI MALİYETİ KISIYOR’

Özel şirketlerin kamusal bir altyapı oluşturduğunu ve kamusal hizmet verdiğini belirterek devam eden Raşit Tükel, “Fakat riskin büyük bir bölümü devletin üzerinde oluyor. Hükûmetler kendileri borçlansa çok daha düşük maliyet olacak. Özel sektör kamudan güvence istiyor. Geri ödemeler sözleşmeler yapılınca değiştirilemiyor. Ödemeler yapılamayınca da personel sayısı maliyeti kısılıyor” diyerek devam etti.  

‘İŞYERİ SENDİKACILIĞINI ÖNERİYORUZ’

“Bu raporlara göre tam bir vurgunculuk ve finansal felaket görülüyor” diyerek konuşmasını sürdüren Tükel, “Birleşik Krallık kendi vazgeçerken, dünyaya bu sistemi pazarlamaya çalışıyor. Hastaneler şehrin dışında ve sağlık çalışanları taşeron olacak. Yenilenmeye değil yağmaya karşıyız. Bu yasal mücadeleyi heryerde sürdürmeliyiz" dedi. Son olarak söz alan Dr. Ertuğrul Oruç ise, “Çalışanların sorunları ile ilgili işyeri sendikacılığını öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

Selvi Sarıtaç / Kent YaşamPaylaşmak Güzeldir!
Facebook'ta Paylaş


Twitter'da Paylaş

Bu Habere Sende Yorum Yaz..
Yükleniyor...
Sen de görüşünü belirt!
 • Yorumlar0
 • Onay Bekleyenler0

DİĞER HABERLER

 • Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor

  Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılıyor

  Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine tesis yapılacağı açıklanmıştı. Yıkıma bugün itibariyle başlandı

 • Türk ordusuna karşı terör ittifakı: Esirleri serbest bıraktılar

  Türk ordusuna karşı terör ittifakı: Esirleri serbest bıraktılar

  AFRİN harekatında köşeye sıkışan PKK/PYD kirli oyunlara başvurmaya başladı. ABD'nin IŞİD ile savaşıyor diye beslediğini söylediği PYD, TSK ile savaşmaları karşılığında hapistekileri serbest bıraktı.

 • Mehmet Şahin sevenlerini yasa boğdu

  Mehmet Şahin sevenlerini yasa boğdu

  Zeytinburnu belediyesi eski temizlik işleri müdürü ve CHP Zeytinburnu çırpıcı mahalle delegesi Mehmet Şahin’in naaşı erikli baba cem evinde sırlanarak Osmaniye mezarlığında toprağa verildi..

 • Fotoğraf Meraklılarını Buluşturan Z Fotofest Başladı

  Fotoğraf Meraklılarını Buluşturan Z Fotofest Başladı

  Zeytinburnu Belediyesi yok olmaya yüz tutmuş tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Son Yirmi yılda onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkaran Zeytinburnu Belediyesi en son tarihi belediye binasını restore ediyor.

 • Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik için başvurdu

  Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik için başvurdu

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, İstanbul'da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı, Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

 • Seyyid Nizam Camisi'nden Mehmetçik'e Zafer Duası

  Seyyid Nizam Camisi'nden Mehmetçik'e Zafer Duası

  TSK'nın Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçiğe dua edildi, Fetih Suresi okundu.

 • Av.Fahri Biçer anısına ZİAD’da mevlit okutuldu

  Av.Fahri Biçer anısına ZİAD’da mevlit okutuldu

  Geçen yıl aramızdan ani şekilde ayrılan Zeytinburnu eski Belediye Başkan Danışmanı Av.Fahri Biçer için sevenleri ve arkadaşları sene-i devriyesinde Zeytinburnu İşadamları Derneğinde toplandı.

 • Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor

  Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor

  AFRİN'den gelen son dakika haberlere göre TSK birlikleri köyleri alarak ilerliyor. Zeytin Dalı harekatının 3. gününde TSK destekli ÖSO şu ana kadar 9 köyün denetimini ele geçirirken PKK/PYD kaçıyor. Afrin'e TSK birlikleri cumartesi günü saat 11.05'te harekat başlatmıştı. Afrin operasyonunda amaç 30 km derinliğe girip güvenli bölge oluşturmak. İşte Zeytin Dalı operasyonunda son durum;

 • Kilisli ZİRVE KÜNEFE Zeytinburnu Telsiz’de açıldı

  Kilisli ZİRVE KÜNEFE Zeytinburnu Telsiz’de açıldı

  Hatay ve Kilis’in en meşhur tatlısı KÜNEFE ‘Sizleri tatlı bir ziyafete bekliyoruz’ sloganıyla Zirve farkıyla Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde tatlı severlerin hizmetine sunuldu.

 • Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!

  Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatili Başladı!

  18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik." dedi.

 • İstanbul'un imar yönetmeliği değişti

  İstanbul'un imar yönetmeliği değişti

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

 • Zeytinburnu’nun ilk özel Kentsel Dönüşümü LİVZA ön talep topluyor

  Zeytinburnu’nun ilk özel Kentsel Dönüşümü LİVZA ön talep topluyor

  İstanbul Avrupa yakası konut projelerinden biri olarak TESA Yapı imzasıyla hayata geçirilen LİVZA Zeytinburnu projesinde ön talep toplama dönemi başladı.65 milyon TL yatırımla İstanbul Zeytinburnu bölgesinde kentsel dönüşüm projesi olarak yükselecek olan Livza Zeytinburnu 101 daireden oluşacak.

 • Maketten satışta 'bina tamamlama sigortası' devrede

  Maketten satışta 'bina tamamlama sigortası' devrede

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı maketten konut satışlarında yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek üzere bina tamamlama sigortası poliçesini uygulamaya başladı.

 • 'Başkanlık bitecek fakat fotoğrafa olan aşkım bitmeyecek'

  'Başkanlık bitecek fakat fotoğrafa olan aşkım bitmeyecek'

  56 yerli ve yabancı, usta ve genç fotoğrafçının çalışmalarının yer aldığı festivalde ayrıca sanatçı konuşmaları, portfolyo değerlendirmeleri, paneller, seminerler, slayt gösterileri, rehberli sergi turları, belgesel film gösterimleri ve atölyeler olacak

 • Hülya Avşar yıllar önce Zeytinburnu'nda böyle vurulmuş

  Hülya Avşar yıllar önce Zeytinburnu'nda böyle vurulmuş

  Usta gazeteci Tahir Yaman, Hülya Avşar'ın sinemaya ilk girdiği yıllarda Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı filmde, yanlışlıkla vurulup hastaneye kaldırıldığı olayı yıllar sonra anlattı.

 • Cemal Aydar’ın Baba Acısı..

  Cemal Aydar’ın Baba Acısı..

  CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Cemal Aydar Ağabeyimizin Muhterem Babası Hacı Ekrem Aydar büyüğümüz Hak'ka yürüdü.

kullan
ÖNE ÇIKAN HABERLER

Sitemizi Nasıl buldunuz?

46.3%

8.3%

8.5%

6.1%

30.8%

kullan
HAVADURUMU
Namaz Vakitleri
kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan

kullan