Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nun yaptığı toplantıda imar uygulamalarıyla ilgili bazı plan notu değişikleri yapıldı. Buna göre; emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamayacak ve 1+1 tipi konut sayısı, toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15’ini geçemeyecek. Terklerden sonra parsel alanı 10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit, bloklardan bağımsız, ayrık olarak yapılacak. Bu değişliğin mecliste görüşmesi esnasında ise tansiyon yükseldi

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısında plan değişikliği yapılan yerler..

1- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2283 ada, 2 parsele plan askı aşamasında maliki Gürcan TOPRAK'ın itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61475 sayılı teklifi.

2- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2279 ada, 4 parsele plan askı aşamasında maliki Ferhat DURMAZ'ın itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61476 sayılı teklifi.

3- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2283 ada, 3 parsele plan askı aşamasında maliki Hüseyin KOCATÜRK'ün itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61477 sayılı teklifi.

4- Nuripaşa Mahallesi 397/2 pafta, 2276 ada, 460 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 62749 sayılı teklifi.

5- Maltepe Mahallesi 494 pafta, 3042 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63196 sayılı teklifi.

6- Nuripaşa Mahallesi 397/2 pafta, 2276 ada, 11,12,14,18,25,26 ve 27 parsellerle bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63198 sayılı teklifi.

7- Merkezefendi Mahallesi 502 pafta, 3232 ada, 14 ve 15 parsellerin yol alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64017 sayılı teklifi.

8- Telsiz Mahallesi 402/2 pafta, 2723 ada, 293 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64679 sayılı teklifi.

9- Sümer Mahallesi 395/5-404 pafta, 3345 ada, 1 parselin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65295 sayılı teklifi.

10- Genel plan notlarına ilave plan notu tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65296 sayılı teklifi.

11- Kentsel Dönüşümle alakalı plan notları tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65297 sayılı teklifi.

12- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılacak uygulamalarda Belediye yetkisinin kullanılmasına ilişkin bazı hususlarda karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65298 sayılı teklifi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c, 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65517 sayılı teklifi.

ZEYTİNBURNU HABER GAZETESİ-ÖZEL