Zeytinburnu Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin olağanüstü Genel Kurulu 10.12.2017 tarihinde saat 13:00-16:00 arasında Yeşiltepe Mahallesi 56/4 Sokak No:4 Zeytinburnu Adresinde yapılacaktır. Eğer çoğunluk sağlanmazsa 17.12.2017 tarihinde 13:00-16:00 arasında yine aynı adreste bu kez çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimize ilan edilir.

GÜNDEM:

01-Açılış ve yoklama.
02- Divan Kurulu’nun teşkili.
03- Saygı duruşu.
04- Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakereye açılması ve ibrası.
05- Denetleme Kurulu’ Raporu’nun okunması ve ibrası.
06- Tahmini Bütçe’nin okunması ve ibra edilmesi.
07- Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun seçilmesi
08- Dilek ve Temenniler
09- Kapanış.

DERNEK YÖNETİMİ