KİTABIN   TANITIMI

Yüzyıllardır ilim ile din kavramları arasındaki ayrılıklara, münakaşalara son veren son sözü söyleyen ,son noktayı koyan Kuantum fiziğinin açtığı ufuklardan, yaradılışın, eşya ve varlıkların, alemlerin sırrını ilk defa bu kitaptan okuyacaksınız.  Bu kitabı okuyanlar,21.yüzyılın, inanılmaz, hayal edilemez olan teknolojilerin hakikatinin ne olduğunu öğrenecekler, bu teknolojilerin varabileceği, ulaşabileceği son sınırlarını bilecekler, İlmin, Kuantum fiziğinin hakikatini anlayacaklardır..

Bu  kitaptan  okuyacağınız  ana konulardan bazıları .Mucize kelime  Enfusi’nin  hakiki anlamı nedir.?Aşağıların en aşağısı ne demekdir?Yukarısı nerededir? Yukarıya nasıl gidilir.?En yukarıdaki alem, en aşağıdaki alemi nasıl kuşatır.?Arş nedir.?Kürsi nedir?Işık hızındaki dalgaların,titreşimlerin hakikati nedir.?Işık hızındaki dalgaların hızı sıfır hıza düşerken, eşya ve varlıklara nasıl dönüşüyorlar.?Cin’lerin dünyası nerededir. ?Cin’lerin yaratıldığı Nar nedir.?Kaf dağları nedir.?Meleklerin alemi nerededir.?Meleklerin yaratıldığı Nur nedir?Tek boyutlu süper sicimler, Uzayın üstündeki uzay, Süper uzay(Misal alemi), hyper uzay nedir.?Tayyı mekan, tayı zaman nedir.?Higgs bozonu(tanrı parcacığı)denen şeyin  ne olduğunun dünyada ilk ve tek olan açıklaması.Hiçbir yerde okuyamıyacak olduğunuz, Boyut’un sırrı .Zaman nedir.?Hayalin sırrı nedir.?Eşya ve varlıklar sürekli olarak, Levh-i  Mahfuz’a  nasıl bağlıdırlar.?Canlı olmak nedir.?Alem nedir.?Kainat nedir.?Evren hapishanesinden dIşarıya nasıl çıkılır.?Hiçbir yerde okuyamıyacak olduğunuz orjinal anlatımla, Bir noktadan açılarak, yaradılan evren. Big bang(büyük patlama) ve Bir noktaya dürülerek, yok edilen evren, Karadelikler(Black holes) 

Bu kitap, İslam dünyasının, 21.yüzyıldaki söylem diline, anlatım diline doğru ilk adımdır. İlk kıvılcımdır
Kuantum fizikcilerinin,yaradılan kainat kitabının, enfusi ufuklarında(Eşya ve varlığın var edildiği, zerrelerinin içlerindeki ufuklar) insanoğluna  okuduğu her şey, bindört yüz yıl önce indirilen kitabın, Alemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu, apacık olarak gösteren, şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan, muazzam mucize delillerdir. Bu muazzam mucize delilleri  okudukları için, onlara canı gönülden teşekkürler ediyoruz  

Bu muazzam mucize delilleri, bindörtyüz yıl önce, indirilen kitabı okumayan, hiçbir insanoğlunun aklı,  anlamlandıramaz, manalandıramaz, açıklayamaz. Kuantum fizikcileri okudukları,  bu muazzam mucize delilleri, her ne kadar anlamasalarda, manalandıramasallarda, bunlarda gördükleri, inanılmaz güçleri ve kuvvetleri , hüküm ve kurallarına uyarak, kontrol etmeyi öğrendiler. Ve 20. 21. Yüzyılda, hayal edilemez teknolojilerin cağını,  açtılar, ve daha da açaçaklar. Bu hayal edilemez teknolojilerin, karşı konulamaz, değişimlerin, dönüşümlerin girdabına sürüklenen, günümüzün insanoğluna, İslam dünyası, eski cağların söylem diliyle, anlatım diliyle hitap etmeyi artık sürdüremez ve sürdüremiyecekdir. 21 yüzyılda, İslam dünyasında gittikce yükselecek, gürleşecek sesler, sözler, anlatım dilleri, bu muazzam mucize  deliller olmalıdır ve olacakdır.Bu kacınılmaz bir zorunluluktur.

Çünkü, kuantum fizikcilerin, yaradılan kainat kitabının, Afak’ında ve Enfusı ufuklarında okudukları ve okuyacakları her şey, yalnızca indirilen kitap olan, Kuran’a yazılan ayetlerin, Alemlerin Rabbi’nin vahyi olduğunu, apacık olarak doğrulayan, şüphesiz ve kesin olarak ıspatlayan mucize deliller zincirlerinden başka bir şey, asla ve asla olmayacakdır. 

Bu kitap, İslam dünyasının,  21 asırdaki söylem diline, anlatım diline doğru ilk adımdır, ilk kıvılcımdır.  İndirilen kitabın, Eşya ve varlık hakkındaki, Alemler hakkındaki, yaradılış hakkındaki ayetlerinin, 21. Asra dönük, yorumlarını, tefsirlerini, acıklamalarını ilk defa bu kitaptan okuyacaksınız.    

kullan