Halkın huzur ve sükûnunu bozdukları gerekçesi ile 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun 14.maddesi gereğince Ramazan ayı boyunca davul, zurna, vb. aletlerle sokaklarda gezmesi için hiç kimseye ruhsat verilmemiş olup, davul çalınması sonucu para toplama işlemi de 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesinde de tarif edilen "dilencilik" faaliyetidir.

Bu tür dilencilik faaliyeti ve gürültü kirliliğine kalkışanların, 155 numaralı Polis İmdat Hattına veya 444 19 84 veya 413 11 11/9 nmumaralı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne ait telefonlara bildirilmesi halkımıza duyurulur.

ZEYTİNBURNU İLÇE KAYMAKAMI / ALİ TAŞKIN BALABAN