Zeytinburnu Yıldız Spor Kulübü Başkanlığından, Kulübümüzün olağanüstü Kongresi 19.02.2017 tarihinde saat: 12:00’da Veliefendi Mahallesi 75/13 Sokak No:1/1 Zeytinburnu Adresinde bulunan Yıldız Spor Lokalinde yapılacaktır. Yukarıdaki belirttiğimiz tarihin çoğunluk sağlanamaması halinde 26.02.2017 tarihinde Saat: 12-00’da aynı adreste yeniden yapılacaktır. Bütün üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama
2 - Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,
6- Tahmini: bütçenin görüşülerek onaylanması,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

YILDIZ SPOR YÖNETİM KURULU