İddialara göre Zeytinburnu İETT arazisi üzerinde yapılan Denizatı Kent Sitesinde bazı kişilerin siyasi baskısı ile Zeytinburnu Belediyesi Encümen Üyelerinin kararı ile 18.Madde uygulaması yapmak istedi.  Fakat Malikler tarafından açılan dava İstanbul 8.nci İdare Mahkemesi'nin 2011/158 E. Sayılı dosyasında görüldü ve işlem iptal edildi. Böylece Zeytinburnu Belediyesinin bir tapu yerine üç tapu tesis edilmesi şeklindeki işlemine izin veren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün işlemi de iptal edilmiş oldu. Zeytinburnu Belediyesine bu mahkeme kararı tebliğ edilmesine rağmen Belediye bu karar uygulamaya koymadı. 18.Madde Uygulamasına mahkeme yargı dur demesine rağmen yürütmenin durdurulmasının uygulanmaması, Belediye yetkililerinde Denizatı kent Sitesi üzerinde şuan herhangi bir 18.Madde uygulaması olmadığını söylemesine rağmen, yapılan işlemler bu şöylemle ters düşüyor.

Zeytinburnu Belediyesi Denizatı Kent Sitesinde sanki hala 3 tapu varmış gibi vergi uygulaması yapmak istemekte, haksız yere mükellefe fazla vergi tahakkuk ettirmekte, bazı idari şartları yerine getirmeyerek, hukuka aykırı davranmak suretiyle de görevini kötüye kullanarak, iyi niyetli olmadığını göstermektedir.Buradaki bir diğer amaç, tek meskeni olan emekliler, ev hanımları, şehitlerin dul, yetimleri ve gazilerin Emlak Vergisi Kanunundaki vergi muafiyetinden yararlanmalarının önüne geçmek, geriye dönük vergi çıkartmak, bu vergilerin üstüne bir de gecikme faizi yükleyerek onları zora sokmaya çalışmaktır.Ancak 38 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel tebliğinin 1/3 - (e) bölümünde " Bu tip, tek meskene sahip mükelleflerin, gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranlarından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir' denmektedir.

Denizatı Kent Platformu Gazetemize gönderi açıklamada Belediyenin bu uygulaması Mülk sahiplerini mağdır ederken Denizatı Kent sitesi rant kapısı gören müteahhit firmanın işini kolaylaştırmaktadır denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi. Zeytinburnu Belediyesinin bu uygulamasından daha önceki örneklerden de bilindiği gibi, yüklenici adayı yararlanmaya çalışacak, ödeme gücü olmayan mağdur kat maliklerini ofisine çağırarak "Gel şu sözleşmeyi İmzala, sana borcun kadar kredi vereyim" diyerek onların bu halinden İstifade etmeye çalışabileceklerdir. Bu durumda, belediye tarafından ödeme emri alan kat malikinin bu ödeme emrini hiç vakit kaybetmeden, yöneticileri aracılığıyla gerekli itiraz ve hukuki işlemlerin yapılabilmesi için vekaletname verdikleri avukatlarına ulaştırmaları gerekmektedir denildi.

Not: Ayrıca, ilgilenecek olanlar için 18.nci maddenin iptaliyle ilgili, İstanbul 8.nci İdare Mahkemesinin 2011/158 sayılı karar metni ekte sunulmaktadır. Denizatı Kent Bizimdir Platformu

İŞTE 18.MADDE UYGULAMASINA DUR DİYEN MAHKEME KARARI

kullan

kullan

kullan