Çankırı Ilgaz Ilısılık Köyü Sezginler Mahallesi Kalkındırma, Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneğinin olağanüstü Genel Kurulu 15.01.2017 tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Asım Kazancıgil Caddesi No: 24’de ki Cafe Ilgaz Adresinde belirtilen gündemle Saat 14:00 da yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22.01.2017 tarihinde ve saat 14.00’da çoğunluğa bakılmaksızın aynı adres ve aynı gündeme göre tekrarlanacaktır. Çankırı Ilgaz Ilısılık Köyü Sezginler Mahallesi Kalkındırma, Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneğinin tüm üyelerine duyurulur.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama,
2- Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
6-Kesin bütçe ve Talimini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7-Başkan, Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış

DERNEK YÖNETİMİ ADINA BAŞKAN RAMAZAN AKDOĞAN