Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı saat 19/11/2016 Cumartesi Günü Saat: 20:00’da Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonu'nda (Kazlıçeşme Mh. Abay C. No:165 Zeytinburnu) adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26/11/2016 Cumartesi günü Saat 20:00’da aynı gündemle tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4 – Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5 – Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası
6 – Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7 – Yönetim kurulu ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8 – Dilek ve temenniler
9 – Kapanış

Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Yaşar Güner