Derneğimiz 2'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2016 Pazar günü Veliefendi Mahallesi Hakşinas Sokak No: 20 ( Veliefendi Mahallesi Bilgi Evi Salonu ) Zeytinburnu - İSTANBUL adresinde, aşağıda belirtilen gündeme göre saat 10.30'da yapılacaktır.  Birinci  toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 05 Haziran 2016 tarihinde aynı adres, aynı saat ve aynı  gündeme göre nisaba bakılmaksızın tekrarlanacaktır. ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

GÜNDEM
1- Açılış.
2- Saygı Duruşu.
3- Divan Heyeti'nin seçilmesi.
4- Yönetim Kurulu Faaliyet  ve Bütçe Raporu'nun  okunması, görüşülmesi.
5-  Denetleme Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
6- Raporların ayrı ayrı ibraya sunulması.
7- Tahmini Bütçe'nin okunması ve ibraya sunulması.
8- Giriş ve Aylık Aidatlarının belirlenmesi ve ibra edilmesi.
9- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
10- Dilek ve Temenniler.
11- Kapanış.

VELİEFENDİ BLOKLARI YAPI ve GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU ADINA  BAŞKAN HASAN DOĞRUYOL