Gönen ilçesi Hodul Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2017 Pazar Günü saat 14.30'da Derneğimizin Merkezinin bulunduğu Beştelsiz Mahallesi 122 Sokak No:3 Zeytinburnu Adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Haziran 2017 Pazar Günü aynı yer ve saatte nisapsız, olarak yapılacaktır. Sayın üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

1-Açılış ve yoklama,
2- Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
3-Saygı duruşu.
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
6-Kesin bütçe ve Talimini bütçenin görüşülerek onaylanması.
7-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış

Gönen ilçesi Hodul Köyü Derneği Başkanı Adem Kızılcık