Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneğinin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündeme göre 19 KASIM 2017 tarihinde, Saat 12.00’da Veliefendi Mah.75/2 Sokak No: 23 Zeytinburnu Adresinde bulunan dernek merkezimizde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci Toplantı 26 KASIM 2017 tarihinde aynı adres, aynı saat ve aynı gündeme göre çoğunluğa bakılmaksınız tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan teşkilinin oluşturulması
4- Faaliyet ve Bilanço Raporu’nun okunması
5- Denetleme Raporu’nun okunması
6-  Okunmuş olan raporların görüşe açılması ve ayrı ayrı ibrası
7- Tahmini Bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve ibrası
8- Yeni Yönetim Kurulu’nun oluşturulması için seçimin yapılması
9- Dilek ve Temenniler
10-  Kapanış

ZEYTİNBURNU TÜM GİRESUNLULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR GÜNER