Giresun Bulancak Piraziz Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündeme göre 20 Kasım 2016  tarihinde, saat 14.00’da Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No: 49 Zeytinburnu, Adresinde bulunan dernek merkezimizde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Kasım 2016 tarihinde aynı adres, aynı saat ve aynı gündeme göre çoğunluğa bakılmaksınız tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan teşkilinin oluşturulması
4- Faaliyet ve Bilanço Raporu’nun okunması
5- Denetleme Raporu’nun okunması
6-  Okunmuş olan raporların görüşe açılması ve ayrı ayrı ibrası
7- Tahmini Bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve ibrası
8- Yeni Yönetim Kurulu’nun oluşturulması için seçimin yapılması
9- Dilek ve Temenniler
10-  Kapanış

ZEYTİNBURNU PİR-BUL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI COŞKUN TORAMAN