Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısı saat 29/05/2016 Pazar Günü Saat: 11:00'da Gökalp Mh. Hasan Sevim Sk. (44/3 Sk.) No: 7 Zeytinburnu/İST adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05/06/2016 tarihinde aynı saatte ve aynı gündemle tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1 – Açılış ve Yoklama
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4 – Yönetim kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5 – Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası
6 – Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7 – Yönetim kurulu ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8 – Dilek ve temenniler
9 – Kapanış

Yönetim Kurulu Adına Başkan Cengizhan Bahçekapılı