Bakanlar Kurulu, akaryakıt ürünleri, sigara ve alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını, bu günden geçerli olmak üzere artırdı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 95 oktan kurşunsuz benzindeki ÖTV tutarı litrede 1,6915 liradan 1,8915 liraya, ağırlık itibariyle kükürt oranı yüzde 0,05’i geçmeyen motorindeki ÖTV tutarı da 1,1545 liradan 1,3045 liraya yükseltildi. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarında yapılan düzenleme ile de sigaradaki nispi vergi oranı yüzde 58’den yüzde 63’e, asgari maktu ÖTV tutarı da 0,1025 liradan 0,1325 liraya çıkarıldı. Asgari maktu vergi tutarı, içerdiği alkol derecesine göre köpüklü şarapta 11,25 liradan, 12,40 liraya, rakıda ise 36 liradan 39,60 liraya yükseldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlarda da Bakanlar Kurulu artış yetkisini kullandı. Bu çerçevede yarından geçerli olmak üzere MTV tutarları yüzde 3,3, damga vergisi ve harç miktarları da yüzde 10 oranında artırıldı. AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTTI Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları bugünden geçerli olmak üzere artırıldı. Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ÖTV tutarları yeniden düzenlendi. Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV tutarı, litrede 20 kuruş, motorinde 15 kuruş, LPG’de ise 18 kuruş arttı. ÖTV tutarı, motor yağlarında 12 kuruş, otobiodizelde ise 11 kuruş zamlandı. Doğal gaz, fuel-oil ve gazyağında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Akaryakıt ürünlerinde en son 15 Temmuz 2009 tarihinde yeni bir ayarlamaya gidilmişti. Son düzenlemenin ardından akaryakıt ürünlerindeki eski ve yeni ÖTV tutarları şöyle: AKARYAKIT ÜRÜNLERİ: ESKİ TUTAR YENİ TUTAR (TL/LİTRE) (TL/LİTRE) ------------------- ----------- ------------ -Kurşunsuz Normal Benzin (Oktanı 95’ten az olan) 1,6500 1,8500 -Kurşunsuz Benzin 95 oktan 1,6915 1,8915 -Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 1,8135 2,0135 -Oktanı 98’den az ve fazla olan 1,6800 1,8800 -Motorin (Kükürt oranı yüzde 1,1545 1,3045 0,05’i geçmeyenler) -Kırsal Motorin (Kükürt oranı yüzde 1,0845 1,2345 geçen fakat yüzde 0,2’yi geçmeyen) -Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) .Taşıtlarda yakıt olarak kullanılanlar (otogaz) 1,0980 1,2780 .Diğerleri 1,0300 1,2100 -Bütan 1,0300 1,2100 -Propan 1,0300 1,2100 -Oto Biodizel 0,8000 0,9100 -Yakıt Biodizel 0,8000 0,9100 -Benzol, Toluol, Solvent, Nafta, White spirit, Hekzan, Heptan, Pentan 1,8135 2,0135 -Motor ve hidrolik yağlar 0,9345 1,0560 -Mineral yağlar veya aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için müstahzar katkılar 1,8135 2,0135 HARÇLARA YENİ YILDA YÜZDE 10 ZAM YAPILDI Değerli kağıt bedelleri, 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere yüzde 66,7’ye varan oranlarda artırıldı. Maliye Bakanlığının, “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, pasaportlar için bu yıl 90 lira olan değerli kağıt bedeli, yüzde 53,3’lük artışla 138 liraya yükseldi. Bu yıl 40 lira olan sürücü belgeleri için de 2010’da yüzde 55’lik artışla 62 lira bedel ödenecek. Nüfus cüzdanları için ödenen 3 lira bedel ise yüzde 53,3 artışla 4,60 lira oldu. 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıt bedelleri şöyle: “-Noter kağıtları Noter kağıdı 5,00 TL Beyanname 5,00 TL Protesto, vekaletname, re’sen senet 10,00 TL -Pasaportlar 138,00 TL -Yabancılar için ikamet tezkeresi 138,00 TL -Nüfus cüzdanları 4,60 TL -Aile cüzdanları 46,00 TL -Sürücü belgeleri 62,00 TL -Sürücü çalışma belgeleri 62,00 TL -Motorlu araç trafik belgesi 62,00 TL -Motorlu araç tescil belgesi 46,00 TL -İş makinesi tescil belgesi 46,00 TL -Banka çekleri 3,10 TL.” MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YENİ YILDA YÜZDE 3,3 ARTACAK Yeniden değerleme oranı yüzde 2,2 olmasına rağmen Bakanlar Kurulu Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış yetkisinin tümünü kullandı. Buna göre, 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları yüzde 3,3 artırılarak belirlendi. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2010’dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 3,3’lük artış olacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 628 TL’den 648 TL’ye yükselecek. Motor silindir hacmi 1300 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 393 TL yerine 405 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.736 TL yerine 1.793 TL ödenecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 14 bin 220 TL’den 14 bin 689 TL’ye yükselecek. YENİ VERGİ TUTARLARI Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle: (Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneyi içeren 3 sayılı tarife 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı.) 1 SAYILI TARİFE Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler (1-3 YAŞ GRUBU) Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı (cm3) (TL) --------------------- ------------------- 1300 cm3 ve aşağısı 405 1301-1600 cm3’e kadar 648 1601-1800 cm3’e kadar 1.140 1801-2000 cm3’e kadar 1.793 2001-2500 cm3’e kadar 2.690 2501-3000 cm3’e kadar 3.750 3001-3500 cm3’e kadar 5.711 3501-4000 cm3’e kadar 8.976 4001 cm3 ve üstü 14.689 . Motosikletler 100-250 cm3’e kadar 78 251-650 cm3’e kadar 160 651-1200 cm3’e kadar 405 1201 cm3 ve yukarısı 977 2 SAYILI TARİFE (1-6 YAŞ GRUBU) Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı azami toplam ağırlık (TL) --------------------------- ------------------- Minibüs 486 Panelvan ve motorlu karavan 1900 cm3 ve aşağısı 648 1901 cm3 ve üstü 977 Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 25 kişiye kadar 1.221 26-35 kişiye kadar 1.466 36-45 kişiye kadar 1.630 46 kişi ve yukarısı 1.955 . Kamyonet, kamyon, çekici v.b 1.500 kg’a kadar 437 1.501-3.500 kg’a kadar 879 3.501-5.000 kg’a kadar 1.319 5.001-10.000 kg’a kadar 1.466 10.001-20.000 kg’a kadar 1.759 20.001 kg ve üstü 2.200 4 SAYILI TARİFE Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, THK’ya ait olanlar hariç) (1-3 YAŞ) Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı (TL) --------------------- ------------------- 1.150 kg’ye kadar 8.159 1.151-1.800 kg’ye kadar 12.241 1.801-3.000 kg’ye kadar 16.321 3.001-5.000 kg’ye kadar 20.403 5.001-10.000 kg’ye kadar 24.484 10.001-20.000 kg’ye kadar 28.565 20.001 kg ve üstü 32.646 DAMGA VERGİSİ 1 OCAK 2010 İTİBARİYLE YÜZDE 10 ARTACAK Damga Vergisi tutarları 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere yüzde 10 artırıldı. Maliye Bakanlığının Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre maktu vergilere, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10 zam uygulanacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, yarından itibaren 1 milyon 161 bin 915,90 lira olacak. Yeni düzenlemeyle damga vergisine tabi bazı kağıtlarda oranlar ve yeni tutarlar şöyle: AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR -Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 8,25) Kira mukavelenameleri: (binde 1,65) Kefalet, teminat ve rehin senetleri (binde 8,25) -Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: Tahkimnameler 27,90 TL Sulhnameler 27,90 TL Turizm işl. kontenjan sözleşmeleri 156,20 TL TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR -Ticari ve mütedavil senetler -Emtia senetleri: Makbuz senedi 9,90 TL Rehin senedi 5,90 TL İyda senedi 1,20 TL Taşıma senedi 0,55 TL -Konşimentolar 5,90 TL -İpotekli borç senedi, irat senedi (binde 8,25) MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR -Makbuzlar: -Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (binde 8,25) -Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye, harcırah v.s hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar (binde 6,6) -Vergi beyannameleri: Yıllık gelir vergisi beyannameleri 27,90 TL -Kurumlar vergisi beyannameleri 37,25 TL -KDV beyannameleri 18,55 TL -Muhtasar beyannameleri 18,55 TL -Diğer vergi beyannameleri 18,55 TL