Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, kamu çalışanlarının maaşlarına 2009 yılında yıllık kümülatif yüzde 8,7 oranında artış yapılacağını bildirdi.

Başesgioğlu, toplu görüşmelerin ardından konfederasyon başkanlarıyla Başbakanlık Merkez binada yaptığı açıklamada, 15 Ağustosta başlayan toplu görüşmelerde mutabakata varıldığını, mutabakat zaptının taraflarca imzalanacağını söyledi.

Kamu çalışanlarının mevcut aylıklarında Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 4, Temmuz 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 4,5 oranında artış yapılacağını ifade eden Başesgioğlu, ayrıca, artış oranlarını enflasyonun gerisinde kalması halinde, geçmişte olduğu gibi farkın kamu çalışanlarına verileceğini kaydetti.

Başesgioğlu, geçmiş dönemlerde sendika aidatı olarak verilen ödentinin de ''Toplu Görüşme Primi'' adı altında sendikalı kamu çalışanlarına ödenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını, bu miktarın doğrudan kamu çalışanlarının bordrosuna ilave edileceğini dile getirdi.

Başesgioğlu, ek ödeme almayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kamu çalışanının ücretlerinde 15 gün önce 103-264 YTL arasında değişen iyileştirme yapıldığını da anımsattı.

Başesgioğlu, şöyle konuştu:

''Takdir edilir ki Hükümet olarak, makro istikrarı korumak, bütçe dengelerini korumak, bunun dışında milyonlarca işsiz vatandaşımızın, emeklimizin ve diğer sosyal kesimlerin de hak ve hukuklarını gözetmekle sorumluyuz. Bütçe imkanları bugün itibariyle buna imkan verdi. Değerli konfederasyon başkanlarımızla, bu makul çizgide buluşmuş olduk. Bütçe imkanları elverdiği ölçüde, önümüzdeki dönemlerde de memurlarımızın ekonomik durumunu düzeltmek konusundaki gayretlerimiz devam edecektir.

Bunun dışında, yine kurumlar arasındaki ücret adaletsizliğini gidermek konusunda da bir irade birliğimiz söz konusu. 2012 yılının ilk yarısına kadar kurumlarımız arasındaki ücret adaletsizliğini giderme, eşit ücret prensibini hayata geçirme konusunda da konfederasyonlarımızla bir mutabakata varmış bulunmaktayız.''

Başesgioğlu'nun verdiği bilgilere göre, kamu çalışanlarının maaşlarına 2009 yılında yıllık kümülatif yüzde 8,7 oranında artış yapılacak.

Ocak 2009'dan itibaren aile yardımı ödeneği dahil en düşük devlet memuru maaşı 1163 YTL'ye, Temmuz ayında ise 1215 YTL'ye çıkacak. Ortalama devlet memuru maaşı ise Ocak 2009'da 1414 YTL, Temmuz ayında 1478 YTL'ye ulaşacak