Ocak 2008’de başlayan ödül süreci Haziran’da son bulacak ve şanslı okullar belirlenecek. Dereceye giren okul öğretmen ve yöneticileri sürpriz ödüller bekliyor.

Amaç; şiddeti azaltmak ve başarıyı teşvik etmek
Başkan Murat Aydın, ilk defa Zeytinburnu’nda düzenlenen bu ödül programında esas amacın “okulları lokal başarılar yerine genel başarıya yönlendirmek” olduğunu belirterek “amacımız daha centilmen, daha başarılı okulları ödüllendirmek; şiddetin azalması ve başarının artması için öğretmenlerimizi motive etmek istiyoruz” dedi. AYDIN’a göre, şiddeti azaltmak başarı ve centilmenliği teşvik ederek mümkün olur.

Başarılar artı puan, olumsuzluklar eksi puan
Ödül programında Ocak – Haziran 2008 arasında okullara ait her şey puan olarak hesaplanıyor. Okulların nasıl puan kazanacakları veya kaybedecekleri ile ilgili maddeler hazırlanan broşürde belirlenmiş. Listede neler var neler…

Okullar Nasıl Puan Kazanacak
1- Ulusal basına intikal eden olumlu her olay
2- MEB ve ÖSYM sınavlarında çıkarılan her derece
3- Spor karşılaşmaları, bilim, kültür ve sanat yarışmalarındaki her başarı
4- MEB il geneli İlköğretim ve Liseler başarı sıralaması
5- Dergi, gazete, kitap, bülten gibi süreli ve süresiz yayınlar
7- Uygulanan veya ödül alan AB projeleri
8- Yurt dışında ülkemizi yarışmalar dışında değişik faaliyetlerde temsil etme
9- Ulusal veya uluslararası toplantılarda temsil etme

Okullar Nasıl Puan Kaybedecek
1- Emniyet birimlerine okulda şiddet kapsamında intikal eden her olay
2- Disiplin kurullarınca her bir uzaklaştırma ve tasdiknameli çıkarma
3- Ulusal basına intikal eden olumsuz her olay

Okullar başarıya kitlendi
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, okulların eğitimde daha başarılı olması için okul ile ilgili olan herkesi teşvik etmeyi, okula yönelen şiddetin azaltılması ve yok edilmesini sağlamayı, yönetici, öğretmen, aile, öğrenci ve diğer tüm kişisel ve kurumsal dinamikleri dikkate alarak toplam başarıyı dikkate almayı amaçladıklarını belirterek, çabalayan, fark ortaya koyanların ödüllendirileceğini belirtti.

     Müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, okul aile birliği temsilcileri ve okul meclisi başkanlarının aktif olarak görev aldığı projede, tüm okullar en başarılı ve en centilmen okul olmak için kıyasıya yarışıyorlar. Okullar, gerçekleştirdikleri çalışmaları titizlikle hazırlayarak belediyeye teslim ediyorlar. 

zeytinburnuhaber.org