2016 yılında İSTKA Gençler ve Mali Destek Programları kapsamında desteklenen Zeytinburnu Bilim ve Yaşam Merkezi (BİLYAM) projesi Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2017 itibariye yürütülmeye başlanmış ve Temmuz 2017 tarihinden itibaren Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak Zeytinburnu, Bakırköy ve Bayrampaşa ilçelerinden gelen toplam 478 özel yetenekli, ilkokul ve ortaokul öğrencisi eğitime devam etmektedir. Bilişim teknolojileri atölyesi, robotik ve yazılım geliştirme (kodlama) atölyesi, ahşap ve geri dönüşüm atölyesi, drama, astronomi ve uzay bilimleri atölyesi, müzik ve sahne sanatları, görsel sanatlar atölyesi, matematik uygulamaları atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi, akıl oyunları atölyesi, geleneksel sanatlar, yaratıcı yazarlık, filoloji atölyesi, bilimsel araştırma teknikleri, fen ve doğa bilimleri atölyesi alanlarında eğitim verilmektedir. Özel Çocuk Güzel Toplum Projesi ile zeki çocuklar iyi bir eğitim alacak Projede yer alan kurumların katkısıyla, Zeytinburnu'nda ikamet eden ve eğitim gören; göç, işsizlik, düşük eğitim seviyesi vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı risk altında bulunan ve kendi gereksinimlerine uygun eğitime erişimde sorun yasayan özel yetenekli çocukların kendi beceri ve yeteneklerine uygun şekilde eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla ilçede bulunan ilkokullar ve ortaokullar arasından seçilecek okullara destek eğitim odaları (DEO) açılarak gerekli eğitim ve alt yapı hizmetlerinin oluşturulması projenin genel amacıdır.

Zeytinburnu ilçesinde devlet okullarında ilkokul ve ortaokul düzeyinde, tanılanmış fakat bireysel özelliklerine uygun eğitim alamayan özel yetenekli çocuklara seviyelerine uygun eğitim öğretim hizmetlerinin verilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla ilçede bulunan 7 ilkokul, 7 ortaokul olmak üzere toplam 14 okulda Destek Eğitim odası (DEO) açılması planlanmıştır. Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar İlçemiz genelindeki tüm ilk ve ortaokulların müdür ve müdür yardımcılarına yönelik olarak toplamda 41 kişiye Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odası Farkındalık Semineri verildi. İlçemiz okullarında görev yapan tüm branş ve sınıf öğretmenlerine yönelik olarak 18 ayrı grupta toplamda 931 kişiye Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odası Farkındalık Semineri gerçekleştirildi. İlçemiz ilk ve ortaokullarında görev yapan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlere yönelik toplamda 48 kişiye Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitim Semineri gerçekleştirildi. İlçemiz okullarında eğitimlerine devam eden Özel Yetenekli Çocuklarımızın Ailelerine 118 kişinin katılımıyla Özel Yetenekli Bireylerin Eğitim Uygulamalarının Ailede Desteklenmesi konusunda çok verimli ve etkili bir seminer çalışması gerçekleştirildi.

3 farklı yayın envanterimiz mevcuttur, Proje Tanıtım Kitapçığı Destek Eğitim Odası Kılavuzu Etkinlik Örnekleri Kılavuzu Sınıflarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmış ve sınıflarımızın donatımları yeniden yapılarak öğrencilerimizin özledikleri eğitim ortamlarına kavuşmaları sağlanmıştır. Sınıf ortamında öğrencilerin kullanımına sunmak üzere deney setler, eğitim setleri, bilgisayarlar, yazıcılar, projeksiyon cihazları, farklı eğitim materyalleri, 3D yazıcılar vb. pek çok ekipman ile sınıflarımız zengin bir donatıma kavuşturulmuştur. Hedef Grup: - Zeytinburnu’ndaki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören, çeşitli nedenlerden dolayı risk altında bulunan ve gereksinimlerine uygun eğitime erişimde sorun yasayan 6- 14 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklar, - Özel yetenekli çocukları olan ebeveynler, - Özel yetenekli çocukların öğretmenleri, - Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler, - Branş öğretmenleri, - Okul yöneticileri (Okul müdür / müdür yardımcıları), - Bölgede çalışan kamu görevlileri ve STK temsilcileridir. Projede ne tür yararlar sağlanacak ?

-2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri doğrultusunda özel yetenekli bireyleri hedef alan bölgelere yönelik yapılacak çalışmaları desteklemek amacıyla Zeytinburnu ilçesinde bulunan öğretmen ve idareciler Özel Yetenekli Çocukları Tanıma Teknikleri, Özel Yetenekli Çocuklarla Psikolojik Görüşme Teknikleri, Özel Yetenekli Çocukların Resimle Analiz ve Değerlendirilmesi, Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitim Semineri almışlardır. -İlçede bulunan ilkokul ve ortaokullardan pilot olarak seçilen 14 okulda (7 ilkokul, 7 ortaokul) özel yetenekli çocukların eğitim alabildikleri 14 adet destek eğitim odası fiziki altyapı ve eğitim materyalleri bakımından özel yetenekli çocukların gelişim özelliklerine ve öğrenme yaşantılarına uygun hale getirilmiştir.

- Özel yetenekli çocukların velileri Özel Yetenekli Bireylerle Eğitim Uygulamalarının Ailede Desteklenmesi eğitimi alarak aldıkları bu eğitimle özel yetenekli çocuklar konusunda farkındalık ve duyarlılıklarını arttırılmıştır. - Bölge okullarında görev yapan okul yöneticileri Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odası Farkındalık Semineri alarak özel yetenekli çocuklara yönelik farkındalıkları, bilgi ve duyarlılık seviyeleri arttırılmıştır. - Destek eğitim odalarındaki (DEO) eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmek için sınıf ve branş öğretmenleri Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi Kursuna katılarak Özel yetenekli çocuklarla nasıl çalışılacağını ve iletişim kurabileceklerini öğrenerek aldıkları eğitimi başka öğretmenlere aktarabilme becerisini kazanmaları beklenmektedir.