ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

AV. GÜLSÜM ORAN
AV. GÜLSÜM ORAN

BOŞANMA DAVALARINDA KUSUR

Evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı kanundan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Eşler, birbirlerine karşı sadık olm...

Yazarlar 0 70

Evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı kanundan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Eşler, birbirlerine karşı sadık olmalı, özenli davranmalı, evliliğin gerektirdiği maddi-manevi yükümlülükleri yerine getirmelidirler. Kısaca eşler, evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamakla mükelleftirler. Eşlerden birinin bu sorumluluklarını yerine getirmeyerek evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olursa bu eş, boşanma davasında kusurlu durumda olur.

Kusur, boşanma davalarında nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat belirlenirken dikkate alınır ve hatta boşanmaya karar verilirken de eşlerin kusurlarına göre değerlendirme yapılır. Eşlerin evlilik süresince sergiledikleri davranışlar neticesinde tarafların kusur durumları kusursuz, az kusurlu, eşit kusurlu ya da ağır kusurlu olarak nitelendirilir.

Boşanma davası açmak için kusursuz olması gerekli değildir, kusurlu eş de boşanma davası açabilir. Ancak boşanmaya karar verilebilmesi için davalı eşin az da olsa kusurlu olması gerekir. Kusursuz eşine karşı boşanma davası açan kusurlu eşin boşanma istemi reddedilecektir. Maddi tazminat ve manevi tazminat talep eden eşin, kusursuz ya da az kusurlu olması gerekir. Eşit kusurlu ya da daha ağır kusurlu olan eş tazminat almaya hak kazanamaz. Boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşin yoksulluk nafakası alabilmesi için kusursuz, az kusurlu ya da eşit kusurlu olması gereklidir. Görüldüğü üzere eşit kusurlu eş tazminat talep edemezken nafaka talep edebilmektedir. Eşlerin kusurları belirlenirken her somut olay kendi içinde değerlendirilir.

Başta tanıklar olmak üzere deliller ışığında hangi eşin evlilik yükümlülüklerini ihlal ettiği tespit edilir. Yargıtay’ın kusur değerlendirmesine dair emsal kararlarından inceleme yapmak gerekirse:
T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas:2014/15182 Karar:2014/26038 – “Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının eşine hakaret ettiği ve eşinin ailesini istemediği, buna karşılık davacı-karşı davalı kocanın da eşine şiddet uyguladığı ve evlilik birliğine ailesinin müdahalesine izin verdiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı koca daha ağır kusurludur.”

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2017/2-1906, Karar No:2018/112 – “Somut olayda da davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine "yengeniz" diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Tanık olarak dinlenen M.Ç. beyanına göre davalı karşı davacı kadının da eşine kendisini aldattığı için" zürriyetsiz, dürzü, gavat" şeklinde hakaret ettiği anlaşılmıştır. Davalı kadının, kendisini aldatan eşine karşı sarf ettiği sözler aldatılmaya tepki niteliğinde olduğundan davalı karşı davacı kadına boşanmaya sebep olan olaylarda kusur yüklenemeyeceği, davacı erkeğin kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.”

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2013/4708, Karar No:2013/8647 – “Davacı-karşı davalı kocanın bağımsız konut temin etmeyerek eşine birden fazla şiddet uygulayıp, tehdit ettiği, davalı-davacı kadının evlilik yaşamı ile bağdaşmayan şekilde eşinin karşı çıkmasına rağmen gazinolarda konsomatris olarak çalıştığı ve bu sebeple evlilik birliğinin huzur ve yararının bozulduğunun davacı koca tarafından kanıtlandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-davacı kadın az kusurlu, davacı-karşı davalı koca ağır kusurludur.”

Görüldüğü üzere eşlerin kusurları tespit edilirken her somut olay kendi içinde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme yapılırken de tarafların iddialarını ispat etmeleri büyük önem arz etmektedir. Evliliği etkileyen bir olay mahkeme önüne getirilip usulünce ispatlanmadığı sürece hiç yaşanmamış gibi kabul edilecek ve karara etkisi olmayacaktır. Boşanma davalarında uzman avukatlardan yardım almanız hak kayıplarının önüne geçecektir.
 
Av. Gülsüm Oran
İstanbul Barosu Sicil No: 61558

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık