ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

AV. GÜLSÜM ORAN
AV. GÜLSÜM ORAN

VERGİ VE SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA

Pek çok kişinin beklediği vergi borçlarında yapılandırma şartlarını içeren 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete...

Yazarlar 0 142

Pek çok kişinin beklediği vergi borçlarında yapılandırma şartlarını içeren 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yazımda Kanun’un özellikle üzerinde durulması gereken noktalarına değineceğim. Her ne kadar pek çok kişi tarafından vergi affı olarak nitelendirilse de kanun, aftan ziyade vergi cezası ve faizlerin silinerek anapara borçlarının baki kalmasına yönelik olarak düzenlenmiş. Kanun hükümleri, vadesi 31.08.2020’ye kadar olan borçlar için geçerlidir, vadesi daha sonraki bir tarihte olan borçlar kapsam dışındadır. Kanun kapsamında yapılandırılabilecek olan borçları sıralamak gerekirse;  

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

- Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

- Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı diğer alacaklar,

- İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar,

- TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacaklar,

- KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklanan alacaklar,

- Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar,

- KYK borçları, Trafik Cezaları, KDV, MTV, ÖTV borçları.

Kanunda tüm borçlar için ortak bir indirim miktarı belirlenmemiş, borçların silinecek kısmı ya da yapılacak indirim oranı her bir borç bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir. Bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse: Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacaktır. Vergi ziyaı cezalarının tamamı silinecektir. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecektir. MTV borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır. KYK borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır.

Ayrıca, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacaktır. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır ve trafik para cezaları ile diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacaktır. Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar ise tamamen silinecektir.

Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Ödemelerin ikişer aylık dönemler halinde yapılması gereklidir. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde vergi affından yararlanma hakkı kaybedilir. Borçlular, vergilere ilişkin ilk ödemeleri 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeleri ise 2021 şubat ayında yapmalıdır. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili kuruma bizzat başvuruda bulunmaları veya İnteraktif Vergi Dairesi gibi kanallardan online başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Av. Gülsüm Oran
İstanbul Barosu - 61558

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık