ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

AV. GÜLSÜM ORAN
AV. GÜLSÜM ORAN

NAFAKA TÜRLERİ

Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu gereği 4 çeşit nafaka vardır. Nafaka türleri; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak na...

Yazarlar 0 16

Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu gereği 4 çeşit nafaka vardır. Nafaka türleri; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakasıdır. Kanunumuz, nafaka uygulamaları ile aile bireylerinin ekonomik olarak birbirlerine destek olmalarını temin etmeye çalışmıştır.

1-Tedbir nafakası: Boşanma davası açılmadan önce istenebileceği gibi boşanma davası açıldıktan sonra da istenebilir. Tedbir nafakası isteminde bulunan eş hem kendisi için hem de 18 yaşından küçük ortak çocuklar için tedbir nafakası bağlanmasını talep edebilir. Boşanma davası açmadan tedbir nafakası isteyebilmek için eşlerin ayrı yaşıyor olması ve ayrı yaşamada nafaka isteyen eşin haklı olması gerekir. Örneğin; eşi uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için ya da eşi kendisini aldattığı için ortak yaşanılan evi çocuklarını yanına alarak terk eden kadın, boşanma davası açmadan hem kendisi hem de çocukları için tedbir nafakası isteyebilir.

Boşanma davası açıldıktan sonra maddi durumunun geçinmeye yetersiz olduğunu kanıtlayan eş hem kendisi için hem de 18 yaşından küçük çocukları için tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir. Boşanma davasında tedbir nafakasını sadece davayı açan eş değil davalı olan eş de talep edebilir. Örneğin; erkeğin boşanma davası açtığı durumda kadın herhangi bir geliri olmadığını ispat ederse kadın lehine tedbir nafakası hükmedilecektir.

Tedbir nafakası geçici tedbir niteliğinde olduğundan bu nafakanın bağlanmasında eşlerin kusurlarına göre karar verilmez. Yani boşanmada kusurlu olan kişi, maddi durumunun diğer eşten daha kötü olduğunu ispat ederse tedbir nafakası almaya hak kazanır. Zaman zaman manşetlerde gördüğümüz “aldatan kadına nafaka bağlandı” haberleri tedbir nafakası kararlarında tarafların kusurunun önemsiz oluşuna örnektir.  

2- Yoksulluk nafakası: Tedbir nafakasının boşanma süresince bağlandığına yukarıda değinmiştik. Yoksulluk nafakasına ise boşanma tarihinden sonra geçerli olacak şekilde karar verilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş, boşanmada kendi kusurunun diğer eşin kusurundan daha az olduğunu ispatlamak şartıyla yoksulluk nafakasına hak kazanır. Tarafların sosyal ve maddi durumlarının kıyaslanmasıyla kimin boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği mahkeme tarafından tespit edilir. Mahkeme, boşanmada hangi eşin daha kusurlu olduğuna dair gerekli incelemeyi de yaparak az kusurlu olan eşin talebi varsa ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecekse tedbir nafakasına hükmeder. Halk arasında nafakanın sadece kadınlara sağlanan bir hak olduğu yönünde yanlış bir kanı vardır. Oysa nafakaya dair kanun maddelerinin hiçbirinde kadın eş- erkek eş ayrımı yapılmamıştır. Kanunun belirlediği kıstas, kusuru az olan ve geliri eşinden daha az olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasıdır. Örneğin; eşini aldatan geliri olmayan ev hanımı kadın ile özel günlerde hediye almayı unutmak dışında bir kusuru olmayan geliri yüksek olan kocanın boşanmada davasında kadının geliri olmamasına rağmen yoksulluk nafakasına hükmedilmez, çünkü kadının kusuru diğer kocasından daha fazladır. Bu davada koca da yoksulluk nafakası alamaz çünkü kusuru daha az olmasına rağmen geliri karısından daha yüksektir.

3- İştirak nafakası: 18 yaşından küçük ortak çocuğun velayetine sahip olan eşin, diğer eşten alabileceği nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin boşanmadaki kusur durumlarının hiçbir önemi yoktur. Zira zaten bu nafaka 18 yaşından küçük olan çocukların bakım, eğitim, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağlanır. Boşanma süresince çocuklar lehine bağlanan tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesiyle iştirak nafakası olarak isim değiştirir. Boşanmada talep edilmemiş olsa dahi daha sonra herhangi bir vakitte çocuklar için iştirak nafakası bağlanması için dava açılabilir. İştirak nafakasının miktarının belirlenmesinde çocukların yaşları, alışık oldukları yaşayış biçimleri, eşlerin maddi durumları, çocukların sayısı önemli rol oynar. Çocukların 18 yaşını bitirmesiyle iştirak nafakası kendiliğinden sona erer fakat 18 yaşını doldurmuş çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa iştirak nafakası aşağıda açıklayacağımız yardım nafakasına dönüşür.

4- Yardım Nafakası: Aile içinde yardımlaşma ve aile bağlarının güçlü olması fikrine dayanarak getirilmiş bir nafaka türüdür. Kendisine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan kişiler alt soy, üst soy ya da kardeşlerinden yardım nafakası talep edebilirler. Yardım nafakası belirli bir sıraya göre talep edilebilir. Yoksul durumda olan kişi, öncelikle çocuklarından ya da torunlarından talepte bulunmalı, onların ödeme güçleri yoksa anne, baba ya da büyükanne, büyükbabasından talepte bulunmalıdır. Sayılanların hiçbirinden yardım nafakası alamıyorsa refah içinde olması koşuluyla kardeşlerinden yardım nafakası talep edebilir.

Özetle; yukarıda açıklanan şartları taşıyan herkes nafaka talep edebilir. Madalyonun öbür yüzünden bakacak olursak, eğer kendisinden nafaka talep edilen kişiyseniz etkili bir savunma yapmadığınız takdirde yıllarca nafaka ödemek zorunda kalabilir hatta nafaka ödeyemediğinizde hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Aile hukukuna ilişkin davalar teknik donanım gerektirdiğinden bu konuda yetkin bir uzmana danışmanız hak kayıplarının önüne geçecektir.
 
Av. Gülsüm Oran
İstanbul Barosu - 61558

 

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık