ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

elit yapı

whatsapp hattı

metin büfe

sembol

sembol

inşaat

AV. GÜLSÜM ORAN
AV. GÜLSÜM ORAN

ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SUÇU VE CEZASI

Çocuğun cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunu’nun cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bölümünde 103. Madde ile düze...

Yazarlar 0 50

Çocuğun cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunu’nun cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bölümünde 103. Madde ile düzenlenmiştir. Çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış istismar suçunun oluşmasına yol açar. Cinsel haz almak amacıyla çocuğu öpmek, çocuğun vücuduna dokunmak ya da çocuğu kendi vücuduna dokunmaya zorlamak istismar suçunu oluşturacak davranışlardandır.

Çocuğun cinsel istismarını diğer cinsel suçlardan ayıran en önemli faktör mağdurun yaşıdır. Kanuna göre 18 yaşını doldurmayan kişi çocuk statüsündedir. Kanunumuzda cinsel istismar suçunun mağduru olan çocuğun yaşına göre, üç farklı kategoride değerlendirme yapılmıştır.

-15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur. Burada çocuğunun rızasının bulunması herhangi bir değişiklik yaratmaz. Zira 15 yaşını doldurmamış bir çocuk böyle bir konuda rıza gösterebilecek fiziksel ve ruhsal olgunluğa erişmemiştir.

-15 yaşını tamamlamakla birlikte zihinsel yetenekleri gelişmemiş olan çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur. Bazı çocuklar, 15 yaşını tamamlamış olmasına rağmen yaşıtlarının zihinsel gelişimine erişememiş olabilir. Kanunumuz bu durumda olan çocukları korumak istemiş ve sırf 15 yaşlarını tamamladıkları için onlara yönelmiş cinsel davranışları istismar kapsamından çıkarmak istememiştir. Bu statüdeki çocukların karar verme yetenekleri yaşıtlarıyla aynı seviyede olmadığından cinsel davranışlara gösterdikleri rıza geçerli değildir.

-15 yaşını tamamlamakla birlikte henüz 18 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı yapılan cinsel davranışlar zor kullanma, tehdit ya da hile ile gerçekleştiyse yine cinsel istismar suçu oluşacaktır. Zor kullanma, tehdit ya da hile olmaksızın bu yaş grubundaki çocuğun rızası ile gerçekleştirilen cinsel davranışlar istismar suçunu değil TCK 104. Maddede yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturur.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Yerleşik kararlara göre, bir davranışın sarkıntılık olarak kabul edilebilmesi için yüzeysel ve hafif derecede olmalıdır. Örneğin, çocuğu bir kere öpmek ya da bir kere dokunmak bu kapsamdadır.

Cinsel istismarın vücuda organ veya cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdur çocuğun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Sarkıntılık düzeyinde kalan davranışlar hariç olmak üzere cinsel istismar suçunun soruşturulması şikayete bağlı değildir. Adli makamlar istismar suçuna dair bilgi sahibi olduklarında çocuğun ya da anne-babanın şikayeti olmasa dahi resen harekete geçmekle yükümlüdür. Kanunumuzda cinsel istismar suçunda verilecek cezayı arttıracak bazı nitelikli haller belirlenmiştir.

Suçun;

- Birden fazla kişi tarafından birlikte,
-İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, ( yurtlar, hapishaneler, okullar vb.)

- Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, ( en çok yaşanan aile içi istismarlar)

- Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

- Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde istismar suçundan verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

İstismar suçu sonucunda mağdur çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Cinsel istismar sırasında çocuğa uygulanan zor kullanmanın ağır neticelere neden olması durumunda faile ayrıca kasten yaralama suçundan da ceza verilir.

Özetle; çocuğun cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan cezası en yüksek suçlardan biridir. Buna rağmen çocukların cinsel yönden istismar edilmeleri, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın kanayan yarasıdır.

Türkiye Çocuk Yaşam Hakları İhlalleri Raporu’na göre son 15 yılda cinsel istismar vakaları 10 kat artış göstermiştir. Yine Avrupa Konseyi raporlarına göre Avrupa’da her beş çocuktan biri cinsel istismara maruz kalmaktadır. Cinsel istismara uğramış bir çocukla karşılaşan her bireyin görevi, çocuğa destek olmak ve durumu adli makamlara bildirmektir.

Pek çok aile çevre ve toplum baskısıyla istismara uğrayan çocuklarının yanında olmak yerine suçu gizleyerek adeta suçluyu korumaktadır. Gizlenen her suçlunun başka çocuklar için tehdit olduğunu unutmamalıyız.  
 
Av. Gülsüm Oran
İstanbul Barosu - 61558
 

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık