ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
ADEM TOPAL
ADEM TOPAL

BİR DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM İKSİRİ TASAVVUF

Kıymetli okurlarım bugün farklı bir konuyu yazmak istiyorum.Allahın bizler için nezdinde kabul ettiği yegane din olan islam...

Yazarlar 0 1131

Kıymetli okurlarım bugün farklı bir konuyu yazmak istiyorum.Allahın bizler için nezdinde kabul ettiği yegane din olan islama intişarından bugüne kadarçok yönlü saldırılar oldu ve görülen odur ki kıyamete kadar da olacak.

Çünkü dünya hak ile batıl ın mücadele alanıdır.bu aynı zamanda melek ile şeytanın mücadelesidir.bu mücadele elbette insana yönelik ve insanları kendi tarafına çekebilmek içindir.hak taraftarının yardımcısı melek dir.Allah c.c. bu konuda gayreti olanlara görünmeyen orduları ile yardım etmektedir.tabiki Allah yolcusunun samimi,bilgili,takva ve gayret sahibi olması şarttır.

Allah düşmanlarının yardımcısı da şeytandır(aleyhillane).şeytan insanları şaşırtmak için çok yönlü hileler yapmaktadır.bunları ancak takva ve feraset sahibi gerçek alimler fark edebilmektedir.bu alimlerin Rasulullahın her iki ilmine varis olması lazım.bunlar zahiri Batıni ilimlerdir.eğer birine varis diğerine varis değilse o kişi alim değildir.nakıstır.

Allah a şükür yeryüzünde bu evsafta alimler vardır.yeter ki insanlar onlardan istifadeyi istesin. Tasavvuf İslami hayatta çok önemli bir unsurdur.tasavvufu tarif eden birçok Allah dostu var.bunlar çok farklı cenahlardan bakarak tarifler yapmışlar.ben birkaçını bu yazıya alacağım.okuduklarım ve dinlediklerimden anladığımı yazarak başlayacağım.

Allah biz kullarını başıboş bırakmamış ve emir ile yasaklarından müteşekkil şeriatından mesul tutmuştur.tasavvuf ise şeriata uymada insani gönüllü hale getiren,itaati seve seve yaptıran bir ahlak eğitimi ve yaşama sanatıdır.bir kitapta tasavvuf nedir sorusuna şu şekilde cevap verilmiştir: “tasavvuf,güzel ahlaktır.tasavvuf,edebe riayet etmektir.tasavvuf,kalbi temizlemektir.tasavvuf,itirazı bırakıp emredilene peki demektir.tasavvuf,vakti değerlendirerek onun kıymetini bilmektir.tasavvuf,hz.peygamberin(sallaallahu aleyhi vesellem)sünnetine sarılarak,onun ahlakı ile ahlaklanmaktır.tasavvuf,kimseye eza ve cefa vermemektir,herkese lütuf ve ihsanda bulunmaktır,kendisine kötülük edenleri affetmektir,hastalık ve musibetlerden şikayet etmemektir.insanlık mertebesinin en yüksek derecesine ulaşmaya çalışmaktır.”ehli tasavvuf için ihsan mertebesidir.şüphesiz ihsan halinin zirvesi hz peygamberdir.A.S. ondan sonra da onun kamil ashabıdır R.a.ihsan “ben Allahı görmüyorsam da Allah Teala beni görüyor”hakikati,sahabe i kiram da olması gerektiği gibi tecelli etmiştir.işte tasavvuftan maksat,bu ihsan mertebesini elde etmektir.bu hususta velilerin sultanı şah-ı nakşibend(kuddise sırruh)şöyle buyurmuştur: “bu yoldan maksat ve ele geçen şey devamlı Allah Teala nın huzurunda olmaktır.ashab ı kiram zamanında buna ihsan ismi verilmiştir.bu yolda ilerleme esnasında nefsin arzularını yok etmek,nurlara ve hallere gömülmek,fena ve beka makamlarına ulaşmak,üstün ahlak ile ahlaklanmak gibi on makam ele geçer.”

Tasavvufun İslam toplumundaki inkişafı ile beraber bazı kötü niyetli kimseler ve onların etkilediği bazı saf kimselerin çeşitli muğlak sorularla kafa karıştırma çalışmaları sürmektedir.bunların hepsine uygun cevaplar vardır.ama bu kısa yazıda bunun zorluğu takdirlere sunulur.biz buna girmiyoruz.

Tasavvufun konusuna gelince:Tasavvufun konusu insan,hedefi ise insanın ilahi ahlak ile süslenmesidir.bu hedefin sonucu da olgun ve kamil insan yetiştirmektir. Tasavvufun esası ise;ayet ve hadislerin hükümlerine göre amel etmek,dinin emirlerine sımsıkı sarılmak,hz peygamberin(sallallahu aleyhi vesellem)sünnetine göre yaşamak,dinde olmayan bidatlardan uzak durmak,nefsinin istek ve arzularını terk etmek,kendi nefsine göre yorum yapmaktan kaçınmak,ruhsat arama teşebbüsünden uzak durmaktır.

Tasavvuf ta ilk iş kalp temizliğidir.bu konuda hadis i şerif te şöyle buyrulur: “insan vücudunda öyle bir parça vardır ki o iyi olduğu zaman bütün bedenin işleri iyi ve güzel olur.o bozulduğu zaman bütün vücut bozulur.dikkat edin o parça kalptir.”kalp temizliği ve güzel ahlak dinin Batıni fıkhıdır.buna kur’an-ı kerim de takva denir.kalpte bulunan ve kalp ile işlenen manevi günahlardan arınmadıkça gerçek temizlik gerçekleşmez.

Nitekim en’am suresinde 6/120.ayetle “günahın açığını da gizlisini de terk edin.çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekecekler.” Tasavvuf ve tarikat hz.peygamberin A.S. uyguladığı terbiye sistemidir. Allah Teala,ilahi terbiyenin merkezine onu koymuştur.onun sünnetine uymayan kimse nefsiyle bin yıl mücadele etse bile terbiye olmaz.bir başkasını da terbiye edemez.bu konu da rabbimiz önümüze şu ilahi ölçüyü koymuştur:”Rasulüm onlara de ki ;eğer Allah ı c.c.seviyorsanız bana tabi olunuz,uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.” Tasavvuf haldir,kol değildir diyerek yazıya burada son verelim inşallah devamını yazarız.selamlarımla..

 

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık