ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
ADEM TOPAL
ADEM TOPAL

ALEVİ MEŞREPLİMİSİN?

Türkiye 1923 de galip devletler tarafından kurulurken, geçmişten tevarüs ettiği mirasından tamamen koparılırken aynı...

Yazarlar 2 2648

Türkiye 1923 de galip devletler tarafından kurulurken, geçmişten tevarüs ettiği mirasından tamamen koparılırken aynı zamanda küçücük sınırları içinde ne varsa hepsini yok edip tek tip insanlardan oluşturmayı yöneticilere dikte ettirmişler. Yapılanlardan anladığımız bu.
Fakat bunun tutmadığı doksan bir yıl sonra çok net olarak gözüküyor.

Evet maalesef galip devletler ve onların o günkü lideri olan devlet uzun yıllar yaptığı çalışmalar neticesinde çok büyük planlar yapmış.Osmanlıyı yıkarken yerine geçecek devlete de kendileri karar vermişler ve tarihimizde hiç olmayan bir ismi de dayatmışlardı.

Hiç düşündünüz mü niçin Osmanlı ismiyle devam etmedik. Oysa dünyanın başkaca işgal ettikleri ülkelerinde eski isimleri devam ettirdiler. Yeni devlete birçok kadim ve mühim müesseseyi kapattırıp yok ettirerek toplumu kişiliksiz hale getirdiler.

Halifeliğin ilga edilipte meclisin uhdesine gönderilmiştir dedikleri gibi medreseler tekke ve dergahları da kapatmışlar bu kapatmalardan çoğunluktaki tekkelerle beraber gene toplumumuzun mühim bir parçası olan alevi Bektaşi dergahları da nasibini almıştır.
Diğer tasavvuf meşrepleri belli bir mekânları olmadan varlıklarını sürdürdükleri gibi Alevilerde sürdürmüştür

Ama gelişen şartlarda daha fazla ses çıkarmışlar hala da çıkarmaktadırlar. Bundan rahatsız olduğum zannedilmesin. Yalnız yeri geldiğinde adaletli ve eşitlikçi olan bu  kardeşlerimizi de temsil iddiasındakiler gelin tekke ve zaviyeleri kapatan kanunu kaldıralım denildiğinde lal kesiliyorlar.

Sonra da cemevi feryatları koparıyorlar. Cemevi kanun arkadan dolaşmanın ismidir. Dergâh dememek için bir üst aklın ürünüdür.Biz tarih boyunca alevi-Bektaşi dergahlarının varlıklarını biliyoruz ve ben diğer tekkeler ile birlikte dergahlarında açılmasını istiyorum.
Devlet vatandaşa zikrini sema’ ını veya semahını nerde yapacağına niye karışsın ki.

Devlet kanuna ve kamu düzenine kast etmeyen hiç bir aktiviteye karışmamalı kânunlarını da vatandaşın hürriyeti lehine geliştirmelidir. Ayrıca çeşitli sebeplerle günümüzde kullandığımız Latin alfabesine kazandırılamayan alevi kaynaklarının diyanet vakfı tarafından büyük bir hassasiyetle yayınlanmasından çok memnun olduğumu bir çoğunu kütüphaneme kazandırıp önemli bir kısmını da okuduğumu belirtmeliyim.

Kendilerini temsil ettiklerini söyledikleri vakıf ve derneklerin de bu kaynakları günümüz insanına sunmalarını istediğimizi ifade edelim. Ne güzel demişler” söz uçar yazı kalır"
Aşkın ve sevginin önemli bir yer tuttuğu alevi meşrep kardeşlerime sevgi duyduğumu belirtmek istiyorum.  Ama şunu da üzülerek görüyorum ki birileri bu kardeşlerimizi ideolojik bağnazlığa çekmek için yoğun çalışma içindeler.

Ayrıca Ankaralı bir dedenin belirttiği gibi Türkiye de ki Aleviliğin bir mezhep değil meşrep olduğunu gayet iyi biliyorum. Tanıdığım pek çok alevi ile benim itikadım  arasında bir fark görmedim. Amel edenlerinin de benden farklı olduğunu görmedim. Kanaatim şudur: Türkiye Alevilerinin büyük çoğunluğu amelde Hanefi itikatta maturudi meşrepte alevidir.
 Dolayışı ile alevi-Sünni  metaforu yanlış ve kasıtlıdır. Alevilik tıpkı Nakşibendilik , Kadirilik,
Rufailik gibi bir tasavvufi meşreptir

Bu benim okuduklarımdan, tanıdıklarımdan edindiğim fikirdir.  Ama  bunu dayatmıyorum.  Kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa hürmete layıktır.

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
ADEM topal
herkes her konuda düşüncesini ifade etmeli ama hakaret aciz insanların işidir. kıvırma kelimesini arkadaşa iade ediyorum. selamlar
kerem dal
Alevileri eleştirirken hoşluk yapacağız diye kıvırmaktan bir hal olduk. Efendim aleviler nedense islamın kendince geliştirdikleri felsefik kısmı ile ilgililer. İyi ol can cem ol. kimle sadece alevi ile. Hz. Hasan ve Hüseyin İkiside Hz. Alinin evladı değilmi. REsullullah (s.a.v) torunu değilmi. Bunlardan doğan seyid ve şerif değilmi. Seyid e şerifler islam üzere yaşamıyorlarmı. Hacı bekaşı veli makalatında namaz diyor. Bunlar ne anlatıyor. Mazlum edebiyatları baydı artık.
yukarı çık