ZeytinburnuHaber

Zeytinburnunun En Büyük Haber Sitesi Zeytinburnu Haber

whatsapp hattımetin büfe

market

oz damla

elit yapı

sembol

sembol

inşaat
HARİKA ALPARSLAN
HARİKA ALPARSLAN

BANKALARCA TAHSİL EDİLEN HAKSIZ MASRAFLARIN İADESİ

Sevgili okuyucular son dönemlerde bankaların almakta olduğu dosya masraflarının iadesi konusu belki de  birçok tük...

Yazarlar 0 2758

Sevgili okuyucular son dönemlerde bankaların almakta olduğu dosya masraflarının iadesi konusu belki de  birçok tüketicinin mağdur olduğu konuların başında gelen bir  durumdur  Bankalar tüketicilerden kredi kullandırırken çeşitli adlar altında dayanağı olmayan bedeller tahsil etmektedir.  Bankalar tarafından talep edilen ve   tüketicinin ödemek zorunda olduğu bu  bedellerin haksız olduğu ve iadesinin gerekliliği gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse de son dönem Yargıtay Kararları ışığı altında içtihat haline gelmiştir.

Bu  yazımızda bankalarca tahsil edilen masrafların iadesi hakkında aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışacağı; Hangi tür masrafların iadesi mümkündür ?

Bankalarca kullandırılan ticari ve mesleki amaçlı krediler ile  anapara ve normal faiz  dışında kalan ; konut kredileri, araç kredileri ve her türlü tüketici kredisi veya bireysel kredi başlığı altında kullanılan kredilerde  alınan dosya masrafları, kredi tahsis ücretleri , istihbarat ücreti,  ipotek kaldırma ücreti, yapılandırma ücreti, yapılandırma esnasında alınan erken kapama ücreti, kredi kullandırım ücreti ,  kredi kartı aidatı  komisyon ücreti  vb. adlar altında tahsil edilen masrafların iadesi mümkün olabilmektedir. 

İadesi Mümkün Olmayan Masraflar Var mıdır?

Dask sigortası yasa gereği mecburi olduğundan sigorta bedeli istenemeyeceği gibi Yargıtay kararlarına göre hayat sigortası yaptırmakta tüketicinin  menfaati olduğundan geri istenemez. Ayrıca ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti de geri istenemeyecek masraflar arasındadır. .

Masrafların iadesi için bir süre var mıdır?

Masraf iadeleri için 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Geriye dönük 10 yıl içinde ödenmiş olan masrafların iadesi mümkündür

Masrafların iadesini talep etmek için ne yapılmalıdır ?

Öncelikle kredi kullanılan banka kayıtları incelenerek haksız ödenilen bedeller tespit edilerek dekontlar, kredi sözleşmeleri, hesap dökümanları  temin edilecektir. Bankalar bu dekontları vermekten imtina ederlerse kendilerine noter kanalı ile bir ihtarname göndermek yeterlidir. Zira bankalar bu ihtarnamelere karşı bilgi vermek yükümlülüğündedirler.

Bankalardan belgeler alındıktan sonra ne yapılmalıdır ?

Bankalardan gerekli dekontlar alındıktan sonra bankaya ihtar çekilebileceği gibi ihtar çekilmeden de tüketicinin ikametgah adresi, davalı sağlayıcı ikametgahı veya mal veya hizmetin satın alındığı şubenin ikametgahının bulunduğu  Tüketici Hakları Hakem Heyetine ya da  Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılacaktır. Bu iki kurum arasındaki parasal sınır her yıl değişiklik göstermektedir.   

Tüketici Hakem Heyetinin sınırına giren miktarlarda mutlaka öncelikle Hakem Heyetine başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırasında tüm belgeler eksiksiz eklenmelidir. Her kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır. Hakem Heyetinin belge araştırma yapma ve belge  isteme durumu yoktur. Sunulan belgeler üzerinden karar verir. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararları ilamların icrası yolu ile direk icraya konulabilir. Ancak kesin değildir. Karara karşı Tüketici Mahkemelerine yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine itiraz edilebilir. Bu aşamadan sonra yargılamaya geçilir ve Tüketici Mahkemelerinin verdikleri karar artık kesindir. Ve temyiz edilemez. Tüketici Mahkemelerinin sınırına giren davalarda ise yargılama sonunda verilen karar kesin olmayıp temyizi kabildir. 

Kararların icrası nasıl olacaktır?

Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen kararları için ilamların icrası yolu ile takibe  geçilecektir. Zira birçok tüketici kararları almakta ve bankaya başvurmaktadırlar . Bankalar şahsi başvuru halinde tüketiciye ödeme yapmamakta ve tüketicilerde ellerindeki kararın bir işe yaramadığını düşünmektedirler . Bu nedenle icra başvurusu şarttır. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararları içinde  ilamların icrası yolu ile takibe geçilecek  olup dava veyahut ihtar çekilmişse ihtar tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsil edilebilecektir.

Sonuç olarak; bankalarca tahsil edilen haksız masrafların iadesi mümkün olup önemli olan iade  için gerekli tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirmektir. Aksi takdirde Hakem Heyetlerince veyahut Mahkemelerce taleplerin reddi sözkonusu  olabilir ki bu durumda banka avukatına vekalet ücreti dahi ödemek zorunda kalınabilir. Bu nedenle profesyonel yardım alabileceğiniz gibi yukarıda saydığımız adımlar izlenerek de alacakların tahsili imkanı olacaktır.  

 Av. Harika ALPARSLAN

  
 

Yorum Yaz
Facebook Yorum Yaz
yukarı çık